Chanote

Det vigtigste skøde for at eje jord i Thailand er Chanote skødet. Chanot skødet er nøjagtigt undersøgt og godkendt af myndigheder. I skødet er oplyst ejer af jorden og afmærkning af grunden osv. På bagsiden er anført hvem der har pant i jorden, leasing rettigheder osv..
Chanote skødet udstedes også ved køb af lejlighed.

Compare