Ejerskab ejendom i Thailand

Mange udlændinge har valgt at købe bolig i Thailand. Grundlæggende må udlændinge ikke eje jord eller ejendom i Thailand. Men der er forskellige muligheder for at forene køb af ejendom i Thailand og samtidig overholde thailandsk lov om ejendomsret for udenlændinge.  Ved køb af hus kan jorden til huset lejes i 30 år, Leasehold Agreement, med forlængelse med 2 x 30 år; samt fornyelse af kontrakten ved vidersalg.  Køber kan også oprette firma i Thailand og købe jorden via firmaet og få skøde på jorden. Ved køb af lejlighed kan udlændinge eje lejligheden og få skøde på lejligheden.

Ejerskab jord:

I henhold til thailandsk landlov er det kun thailandske statsborgere tilladt at eje jord eller have en bekræftet ret til besiddelse af jord. Udlænding må ikke eje jord i Thailand. Der er dog undtagelser som f eks investering i op til 40 mill baht i godkendte aktier som er til gavn for Thailand eller for store udlandske virksomheder, som investerer i Thailand. I begge tilfælde kræver det specielle tilladelser fra indenrigsministeriet. En udenlandsk ægtefælle til en thailandsk statsborger kan arve jord, men kan ikke registrere ejerskab af jord og skal sælge landet inden for et år fra overtagelsestidspunktet.

Ejerskab jord med skøde:
Det grundlæggende bevis for ejerskab af jord og lejlighed er skødet, Chanote. Det er det vigtigste dokument, som er en forudsætning for al ejendomshandel i Thailand.

Ejerskab jord med leasehold Agreement:

Leasehold kontrakt (lejekontrakt) er på maks. 30 års varighed. Kontrakten laves mellem ejeren af grunden og køberen af grunden. Kontrakten laves ofte på thai med engelsk oversættelse. Ifb med kontrakten skal ejeren sørge for at anføre på bagsiden af hans skøde, chanote, at grunden er leaset ud til køber. Ejeren af jorden kan så ikke pansætte grunden eller sælge grunden. Leaseholdkontrakter på mere end 3 år skal registreres hos landkontor, hvilket vil give køberen ejendomsret til grunden. Ingen Leasehold af ejendom i Thailand kan være længere end 30 år (man kan have en thailandsk lejekontrakt af længere varighed, men en thailandsk domstol vil kun håndhæve den i en periode på maksimalt 30 år). Det er muligt at få en fornyelsesklausul i den thailandske lejekontrakt, hvorved man kan forny lejekontrakten (maks. op til yderligere 30 år). Det samme gælder fornyelse ved salg. For retmæssigt at kunne udføre den thailandske lejefornyelse skal man dog genregistrere den på det lokale landkontor i Thailand ifb. med at påføre ny lejeaftale på bagsiden af skødet.

Ejerskab jord med delvist udenlandsk ejet firma:

Det er muligt at oprette thailandsk firma, Thai limited company, og købe jord i firmaets navn. Men regeringen er i de seneste år begyndt at håndholde de eksisterende love. Thai limited company kan blive oprettet med thaimedejere, som ejer mere end 50% af firmaet, men med udlænding som direktør. Modellen kræver at køber virkelig er informeret grundigt, fordi det er under strafansvar at bruge thailandske ”stråmænd” ifb med oprettelse af firma. Firmaet er skattepligtig i Thailand. Firmaet skal aflægge periodiske regnskaber. Firmaet skal kunne dokumentere at det drives som regulært firma.

Ejerskab lejlighed:

Udlændinge kan eje en lejlighed i en bygning, der er registreret og godkendt i henhold til Thailand Condominium Act. Her står blandt andet at bygningen ikke må må være ejet mere end 49% af udlændinge. Derudover skal udlændinge kvalificere sig til ejerskab. Det medfører, at udlændingen skal have bragt udenlandsk valuta mindst lig med det samlede køb af lejligheden til Thailand og vekslet dette beløb til thai baht. Modtagerbanken i Thailand skal dokumentere modtagelsen overfor myndighederne og beviset skal godkendes af relevante myndigheder.

 

 

 

 

 

Compare