Købsudgifter, finansering og betaling

Køb af ejendom; lejlighed, hus med skøde eller hus med leasehold agreement:

Ved køb af ejendom i Thailand er der flere udgifter som sælger skal betale ifb med salg af ejendom. Udgifterne er ofte med i selve forhandlingen om den endelige pris til køber. Men det forudsætter at sælger og køber er enige om hvilke udgifter eller hvor stor en del af udgifterne, der skal betales af henholdsvis sælger og køber. Det er oftest kun Transferfee, som der bliver forhandlet om. Sælger afholder de resterende gebyrer. Det er næsten samme udgifter som forekommer ved køb af ejendom direkte via skøde Chanote eller ved leasehold agreement. Ved opførelse af hus er der derudover gebyr til byggetilladelser osv..

 

Køb af ejendom via Firma:

Køber skal betale udgifterne for at oprette et firma udover de almindelige udgifter, som forekommer ved ejendomshandel. De fleste ejendomsmæglere og juristkontorer kan oprette firma til køber, hvor alle lovkrav overholdes. Det koster minimum 35000 baht for oprettelse af firma, Limited Company. Derudover skal der betales minimum 15000 baht til årsregnskab. Priserne er vejledende og kan variere afhængig af udbyder.

 

Transferfee:

Gebyr til den thailandsk stat, for overdragelse af ejendomsretten. 2 % (- 2,5%) af ejendomsværdien. Ejendomsværdien er ikke salgsprisen men en værdi fastsat af landkontor og staten. Vurderingen er oftest lavere end salgsprisen.

Business Tax:

Gebyr som skal betales til den thailandske stat, for overdragelse af ejendommen. ca 3,3 % af ejendomsværdien. Ejendomsværdien er ikke salgsprisen men en værdi fastsat af landkontor og staten. Vurderingen er oftest lavere end salgsprisen. Gebyret skal betales hvis sælger er et firma eller hvis sælger har ejet huset i mindre end 5 år. Der er visse undtagelser ved f eks arv osv..

Stempeludgfter:

Max 0,5 %

Tabian Baan:

Gul eller blå bog, adresseregistrering. Udlændinge skal have en gul bog og Thailænder en blå bog. Bogen skal registreres på landkontor. Men udgifterne er ca. 1000 baht.. Prisen er vejledende.

Income withholding Tax:

Skat/gebyr som bliver vurderet på landkontor og som afhænger af ejendommens værdi og hvor længe sælger har ejet ejendommen.

Finansering:

Ejendom i Thailand skal finanseres 100% af køber i de fleste tilfælde. Det er ikke muligt at låne til køb af ejendom i Thailandsk bank for udlændinge. Nogle udbydere tilbyder delvis finansering. Men løbetiden og rentesatsen er ikke så gunstig som ved finansering af boliglån gennem dansk realkreditistitut. Oftest finanseres boligen i Thailand med lån i friværdien fra dansk ejendom gennem dansk realkreditinstitut.

Udbetaling/betaling:

Udbetalingen varierer fra 10% og opefter og herefter betales resterende beløb med 1 stk indbetaling. Nogle boligkøb betales over 1 år med f eks 4 indbetalinger. Generelt ved køb af bolig, som nybyggeri, betales boligen oftest i 4 rater, så det afstemmes med at sidste rate betales når boligen er færdig bygget. Men ved nybyggeri, oftest af condominiums, kan betalingen være fordelt således at første rate/udbetaling er lav og de resterende rater er fordelt så at de følger byggeriet med sidste rate når købers lejlighed er klar til indflytning.

Compare